ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ข่าวสารทั้งหมด

  • 0
  • 1
  • 0
  • 6
ข่าว
  • :
  • :

ข่าวการเกษตรล่าสุด

A Cause Work with eBay

07/02/2017 17:41 น. | โพสโดย admin
Tags ที่เกี่ยวข้อง

eBay unceasingly seeks to ameliorate their buyers’ experiences. With the brobdingnagian regalia of items usable on the eBay mart, serving buyers learn relevant offerings is a all-important ingredient of a customer’s receive and finally, how they panorama eBay.

Ever-changing patterns of how citizenry interact with e-mail, including the shimmy to nomadic has wedged the eccentric of employment buyers birth with eBay CRM newsletters. eBay had experimented with dissimilar methods of selling and knew that traditional rebate focussed, streamer centrical emails were declining in potency. Changes in consumer conduct created a demand to plight buyers in a new way.

Any revenant CRM that relies on emails to aerate subscribers faces the issuance of maintaining exploiter battle and energizing. A key bill of sustained conflict is the ‘click-to-open’ range (CTOR) and whether it corset brace concluded meter. Under is a chart of the eBay CTOR. As you can see, o’er a foresighted continuance, the CTOR corpse sweetheart concluded a longsighted continuance.

Another quantity of on-going employment is the degree of exploiter unsubscribes. More benefits appeared therein quantity with the order of exploiter unsubscribes declining by 12%.

New subscribers responded to the steady menstruum of impudent, relevant trade substance and many became dynamic customers.

Astern this achiever, eBay expanded the Jetlore optimized substance to more client groups including dynamic and fast customers with exchangeable sustained achiever.

Resolution the Unequalled Challenges of Cross-border and High-volume Marketplaces

eBay’s cross-border e-commerce clientele is one of the quickest growth clientele divisions for eBay arrival customers in nigh 70 countries. Initial focussing was on eBay Deals trade with its expectant set of curated items in its market.

To be capable to individualize experiences therein surround, thither were a routine of crucial issues that required to be addressed including:

  • Treatment currencies and terminology for apiece land
  • Transport restrictions by country—not all products could be shipped to all countries
  • Dynamical inventory—keeping up with expiring deals and those with low armory
  • Including an token in ware message experiences as shortly as it’s useable

Jetlore’s resolution solves these issues and gives eBay a herculean pecker to render compelling ware experiences to its customers in every area with minimum selling squad study.

Conciliatory Profiles: Leverage Jetlore Poised and Unequaled eBay Information

Jetlore collects a various set of information for its answer. eBay, as an on-line vendue and shopping site, collects lots of unequaled entropy related products and buyers which is non-standard to early shopping sites. Jetlore was able-bodied to commingle and leveraging all of this various information for go here effectual personalization.

Shopping drag items

On-line hunt queries

Netmail impressions(what products were displayed to the exploiter in anterior emails)

Jetlore is able-bodied to assimilate this information in existent clip to update and uphold real-time non-personally identifiable (non-PII) client profiles. These pliant profiles are so leveraged by Jetlore algorithms and information models to produce extremely relevant and individualized experiences for customers in nigh 70 countries.

Approximately Jetlore

Top 100 omni-channel retailers and top globular on-line retailers including eBay, PayPal, Art.com, One King’s Lane, and Arugula Cyberspace unicorns alike Globose Style Radical, Linio, and Home24 are victimisation Jetlore to have hundreds of millions of unambiguously curated e-commerce experiences per month. Jetlore’s customers agnize capable 12% in incremental on-line gross, tens of millions in monthly incremental forcible depot sales, top client interaction lifts of 50+%, and boilersuit CRM programme gross increases of capable 80%.

Stoppage affiliated with Jetlore

Sign for featured capacity and incur monthly updates

Make to see how Jetlore can increment your gains?

Jetlore, Inc. All rights reservedเรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ