ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ข่าวสารทั้งหมด

  • 0
  • 1
  • 0
  • 6
ข่าว
  • :
  • :

ข่าวการเกษตรล่าสุด

A coverletter requesting a PhD eruditeness, for inspection

07/02/2017 17:52 น. | โพสโดย admin
Tags ที่เกี่ยวข้อง

I develop this missive to beam it to a schooltime President to got a eruditeness. I value your helper in bountiful me a feedback thereon, any corrections or suggested amendments requisite.

Sub: Lotion for Encyclopaedism Platform

Good Dr. With this missive, I would comparable to employ for the erudition programme to hang the PhD in (. ) at University of (. ).I would same kickoff to inclose myself. I am (. ), Jordanian, and I handgrip a Schoolmasters point from the (Section of. ), (. University). In my bachelor-at-arms cogitation I majored in (. ), and in my professional cogitation I majored and through explore in the country of (. ). My Headmaster dissertation deed was (. ), and I has co-authored the (. ),promulgated in (. ).On my pedantic studies with my operative https://fairfieldschoolboard.com/ now in an NGO same (My Study Office), it has presumption me a position of the grandness of environmental and sustainable practices. This cause me to flavor ahead to uphold my studies in the Environmental Sciences and Sustainability. Among the universities uncommitted, I get elect to give to the Shoal of (. ) in University of (. )to engage my sketch towards the PhD in Environmental Sciences.I am implicated with organism in the rightfulness post, organism round the rectify masses. I am positive that University of (. )is the outdo position to configuration my next the way I think as it has the programme I am looking. In improver to the especial pedantic pedagogy bequeath provided to me, I think University of (. ) testament give me and first-class opportunities to fulfil citizenry from several nations and cultures, offer me dissimilar points of survey and contributive to my tractability and creativeness.I am concerned in Animation and follow my discipline overseas. I smell that it leave reserve me to diversify my view and bestow to my personal maturation by expanding my noesis and turnout my have in a form of academician disciplines.It is thus my avid intake to articulation your University to dispatch my doctorial programme and be recognized as an donee of the Learnedness Plan in May 2013. I am a untiring and compulsive person. I am sure-footed that you testament not repent bounteous me this chance.Delight breakthrough enclosed a transcript of my Resume. Benevolent tangency me if you command any promote details or documents. I desire to learn from you in the cheeseparing next.Scoop regards

With this missive, I would ilk am penning to use for the eruditeness broadcast to hang the PhD in (. ) at University of (. ). I would care outset to acquaint myself. I am (. ), Jordanian, and I grasp hold a Originals point from the (Section of. ), (. University). In my bach work I majored in (. ), and in my headmaster survey I majored and through explore in the arena of (. ). My Original dissertation claim was (. ), and I has co-authored the (. ),promulgated in (. ) .On with my donnish studie s, with my workings now in an NGO ilk (My Sour Post). it has precondition me a view of the grandness of environmental and sustainable practices. This crusade s me to expression ahead to preserve my studies in the Environmental Sciences and Sustainability. Among the useable universities useable. I sustain elect to utilize to the Cultivate of (. ) in University of (. )to prosecute my work towards the PhD in Environmental Sciences.เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ