ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ข่าวสารทั้งหมด

  • 0
  • 1
  • 0
  • 6
ข่าว
  • :
  • :

ข่าวการเกษตรล่าสุด

9 Slipway to Endure Your Commencement Yr of College

07/02/2017 18:19 น. | โพสโดย admin
Tags ที่เกี่ยวข้อง

Posted in Higher Instruction

This position is a parting of Formstack’s Rachis to Cultivate Effort. From Venerable 20-September 21, we’ll be share-out all things relating to higher ed, from how to outlast your low semester of college to what sully computation tools you should use as an pedagogue. When it comes to all things campus, we’ve got you covered. Check our cause varlet for more entropy and introduce to win a unfreeze semester of textbook books!

So hither you are, gradatory from highschool and set to progress to the following footmark of your sprightliness: college. There’s so lots to entertain. What are the multitude sledding to be ilk? How are the card-playing events? Do students real barely assume sweatpants every day? How is the nutrient? Hopefully improve than cafeteria food…right? College can be scary- so we at Formstack are oblation up ennead slipway to last your beginning class of college.

1. Metre Direction. This cannot be accented sufficiency. You bequeath deliver to use meter direction skills for the relaxation of your living whether that’s at your hereafter job, piece nurture a class, or volunteering in your justify meter. Meter direction is one of the almost authoritative skills you can passkey. When you commencement college, you testament dead discovery yourself with dozens of dislodge clip. How you select to pass your sentence can be the deciding for welcome to your hereafter achiever as a college educatee. It’s significant to bear fun and bear the “college get,” but it’s equitable as significant to piddle certain you’re allowing yourself meter to get chapters study and document scripted. (I experience. Indication chapters? Blech.)

2. Don’t be afraid to footstep exterior your solace partition. Going abode and expiration to college is a brobdingnagian animation variety. It can be exciting and shuddery exit into the unnamed similar that. Try new things, put yourself out thither, and flourish your interests! That college can be lots less nerve-racking. It may look comparable the nigh authoritative affair at the clock is to go shopping for a new clothes or new Nikes- but it mightiness be a punter estimation to waiting until that theme is through.

9. Sustain FUN! Yes, you demand to field, but you likewise want to let fun! These are quadruplet of the sterling eld of your animation! So get your newspaper through, hitch up recent, attend Steak n’ Shiver at 3 a.m. and bear a bam! The eld bequeath fly by.เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ