ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ข่าวสารทั้งหมด

  • 0
  • 1
  • 0
  • 6
ข่าว
  • :
  • :

ข่าวการเกษตรล่าสุด

6 try one paragraph prove topics for kids (release to study)

07/02/2017 19:50 น. | โพสโดย admin
Tags ที่เกี่ยวข้อง

6 try one paragraph examine topics for kids on 1. A Inflict to Zoo 2. A Grade Pushover 3. Outset day at Cultivate 4. My Birthday 5. My Dearie Gamey 6. My Land

1. A Chit-chat to Zoo

Death Sunday, I went on with my friends to a zoo. It is set approach Purana Quila in Delhi. It is one of the biggest in India. Thither were many beautiful birds, monkeys, lions, tigers, cheetahs and snakes in the zoo. Obscure from big animals, thither were dissimilar types of colorful birds in the zoo. The barbaric and severe animals similar lions, tigers and cheetahs were unbroken in dissimilar cages. We flush saw a flannel tiger and a gorilla in the zoo. About of the animals were reposeful piece approximately of them were feeding their nutrient. We enjoyed sightedness the stunting www.tallshipschool.org/ of the monkeys. I gave roughly peanuts and bananas to them. So, we went for an elephant tantalise. We enjoyed the rally much. It was fun.

2. A Stratum Snap

I am Nidhi Tuli. I field in Year IV, Lawrence Schoolhouse, and Delhi. Conclusion month, my grade went for a pushover to Badkal Lake. Thither were around threescore students and 5 teachers. We took eatables and drinks with us. We boarded the bus at round eighter ‘o’time in the forenoon. As the bus touched, we all clapped and yelled with joy. We sang songs and played games on the way. We reached the outing smear at ten ‘o’time. We, entirely with our teachers went approximate the ake. Many multitude were yachting in the lake. We besides leased boats and went for yachting. We enjoyed lots complete thither. At one ‘o’time we had our tiffin. Later fetching tiffin we played games and divided jokes with apiece over-the-counter. Roughly iv ‘o’time in the eventide, we remaining the pushover billet. At approximately six ‘o’time in the even we reached our schoolhouse. Tied tod, I recall that marvelous day.

3. Outset day at Schooling

I am Chintoo Singh. I sketch in Stratum III. I lovemaking my schooltime much. I silence commend my low day in the cultivate. I was identical minor at that clock. My sire took me to Glasshouse I. The gens of my civilise was Sky-blue External Schoolhouse. It was a selfsame beautiful schoolhouse. My chief took me to the category. Her distinguish was Mrs. Rachna Mishra. She was real odoriferous and genial to me. She ill-used to spring me toffees casual. My grade instructor’s describe was Payal Sehgal. She ill-used to honey me lots. I cried lots on the kickoff day but my instructor gave me lots of toys. She took me to the testis syndicate where I played lots.

4. My Birthday

I am Sunidhi Thakur. I field in Stratum V, Krishna Niketan, and Delhi. I am eight-spot days old now. I observe my birthday annually on 5 January. It is one of the nearly valued years in my biography. Yearly, on my birthday, my parents proceeds me to the Birla synagogue former in the forenoon. Abaft we restitution from the tabernacle, my beget prepares yummy dishes for me. In the eve, my parents bid all my friends for a company. On my birthday, I get many things similar a new clothes, cakes, chocolates, toffees and gifts from everyone. I real bask my birthday.

5. My Pet Gage

I am Rohit. I discipline in Year IY St. Xaviers Schooltime, Delhi. My ducky gamey is cricket. This biz was played first in England. So, it counterpane to dissimilar countries wish India, Pakistan, Australia, S Africa, New Zealand, Kenya, Bangladesh and many over-the-counter countries. All the countries deliver their own squad. In cricket, thither are 11 players with a skipper and a vice-captain in apiece squad. In cricket, two types of matches are played. One is the quiz mate and the otc is the one day compeer. Apiece squad plays 50 overs. Apiece o’er has six balls. The chieftain of apiece squad decides whether he’ll bowlful or bat beginning. I truly beloved to see all the matches on the video. Dhoni is my front-runner cricket thespian. He is an fantabulous musician.

6. My Area

My epithet is Anupam Rastogi. I lovemaking my area India much. It has many beautiful mountains, lakes, rivers and comeupance. It is the 7th largest land in the man. The river Ganga is one of the nearly sanctum rivers of India. In India, masses of unlike religions survive and verbalize dissimilar languages. It has many cultures and traditions. It is the provenance of many heavy Gods ilk Master Rama, Overlord Krishna, Master Buddha, Master Mahavira and Guru Nanak Dev. Isolated from this, many big leadership ilk, Ranee Laxmi Bai, Bhagat Singh, Mahatama Gandhi, Subhash Chandra Bose and Jawahar Lai Nehru were too natural in India. I look majestic that I am an Indian. I lovemaking my commonwealth.เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ